Overslaan en naar de inhoud gaan
 • Impact innovations for the aviation

  Skywalker Avia Project is an innovative development based on the integration of aviation technologies and renewable energy sources, aimed at improving and increasing the energy efficiency of air transportation.

  The main objective of the project is the development of an hybrid aircraft at that combining the technology of aviation and balloons with wind turbines and solar concentrators.

  Skywalker aircraft

  Импакт-инновации для авиации

  Проект Небоход Авиа это инновационная разработка, основанная на интеграции авиационных технологий и возобновляемых источников энергии, направленная на совершенствование и повышение энергоэффективности авиатранспорта.

  Основной целью проекта является создание гибридного летательного аппарата, который объединяет в себе авиационные и воздухоплавательные технологии с ветряными турбинами и солнечными концентраторами.

  Небоход авиация

  Impacto innovaciones para la aviación

  El Proyecto Skywalker Avia es un desarrollo innovador basado en la integración de tecnologías aeronáuticas y fuentes de energía renovables, destinado a mejorar y aumentar la eficiencia energética del transporte aéreo.

  El objetivo principal del proyecto es el desarrollo de un híbrido aeronave que combine la tecnología de aviación y globos con turbinas eólicas y concentradores solares.

  Skywalker avión

  Impact innovaties voor de luchtvaart

  Skywalker Avia Project is een innovatieve ontwikkeling gebaseerd op de integratie van luchtvaarttechnologieën en hernieuwbare energiebronnen, gericht op het verbeteren en verhogen van de energie-efficiëntie van luchtvervoer.

  Het hoofddoel van het project is de ontwikkeling van een hybride vliegtuig dat de technologie van vliegtuigen en ballonnen combineert met windturbines en zonne-concentrators.

  Skywalker vliegtuig
 • A new vision for aerostat technology

  Skywalker Aero Project is aimed at improving and reviving the technology of aerostats, and increasing the energy efficiency of renewable energy sources by increasing the height of their application.

  The second goal of the project is the development of an innovative hybrid aerostatat that combining the technology of aviation and balloons with wind turbines and solar concentrators.

  Skywalker aerostat

  Новое видение технологии аэростатов

  Проект Небоход Аэро направлен на совершенствование и возрождение технологии аэростатов, и повышение энергоэффективности возобновляемых источников энергии за счет повышения высоты их применения.

  Второй целью проекта является создание инновационного гибридного аэростата, который объединяет в себе авиационные и воздухоплавательные технологии с ветряными турбинами и солнечными концентраторами.

  Небоход аэростат

  Una nueva visión para la tecnología de aerostatos

  El Proyecto Skywalker Aero tiene como objetivo mejorar y revivir la tecnología de los aerostatos, y aumentar la eficiencia energética de las fuentes de energía renovables al aumentar la altura de su aplicación.

  El segundo objetivo del proyecto es el desarrollo de un innovador híbrido aerostato que combine la tecnología de aviación y globos con turbinas eólicas y concentradores solares.

  Skywalker aerostato

  Een nieuwe visie voor aerostat technologie

  Skywalker Aero Project is gericht op het verbeteren en herleven van de technologie van aerostats en het vergroten van de energie-efficiëntie van hernieuwbare energiebronnen door de hoogte van hun toepassing te vergroten.

  Het tweede doel van het project is de ontwikkeling van een innovatieve hybride aerostat dat de technologie van vliegtuigen en ballonnen combineert met windturbines en zonne-concentrators.

  Skywalker aerostat
 • Innovations for the industry of RES

  Skywalker Statio Project is an innovative development based on the integration of two renewable energy sources in one system, aimed at improving and increasing the energy efficiency of RES electrical stations.

  The third goal of the project is the development of an innovative stationary hybrid electro-generating system that combines in itself wind turbines, a heat engine and solar concentrators.

  Skywalker stationary system

  Инновации для отрасли стационарных ВИЭ

  Проект Небоход Статио это инновационная разработка, основанная на интеграции двух возобновляемых источников энергии в одной системе, направленная на совершенствование и повышение энергоэффективности ВИЭ-электростанций.

  Третьей целью проекта является создание инновационной стационарной гибридной электрогенерирующей системы, которая объединяет в себе ветряные турбины, тепловой двигатель и солнечные концентраторы.

  Небоход стационарная система

  Innovaciones para la industria de las FER

  El Proyecto Skywalker Statio es un desarrollo innovador basado en la integración de dos fuentes de energía renovables en un sistema, destinado a mejorar y aumentar la eficiencia energética de las estaciones eléctricas FER.

  El tercer objetivo del proyecto es el desarrollo de un innovador sistema híbrido estacionario de electrogeneración, que combine mismo turbinas eólicas, un motor de calor y concentradores solares.

  Skywalker sistema estacionario

  Innovaties voor de industrie van HEB's

  Skywalker Statio Project is een innovatieve ontwikkeling op basis van de integratie van twee hernieuwbare energiebronnen in één systeem, gericht op het verbeteren en vergroten van de energie-efficiëntie van HEB-elektrische stations.

  Het derde doel van het project is de ontwikkeling van een innovatief stationair hybride elektro-generatiesysteem dat op zichzelf combineert windturbines, een warmtemotor en zonne-concentrators.

  Skywalker stationair systeem.

Varianten voor Skywalker Avia

transport

Transport

Skywalker vliegmachines kunnen worden gebruikt om passagiers en vracht te vervoeren en bieden efficiënte en milieuvriendelijke alternatieven voor vluchten van welke duur dan ook. ...
installation-work

Installatiewerk

Uitgerust met gespecialiseerde apparatuur kan de Skywalker installatiewerkzaamheden uitvoeren, zoals het plaatsen van telecommunicatie-infrastructuur, het installeren van zonnepanelen of het opzetten van constructies ...
flying-house

Vliegend huis

Het ruime interieur van dit vliegtuig kan worden aangepast om te dienen als een luxueus vliegend huis, dat comfortabele woonvertrekken met voorzieningen biedt, voor langeafstandsreizen of vakantiereizen. ...

Varianten voor Skywalker Aero

monitoring

Monitoring

De aerostat van het Skywalker Aero project kan ingezet worden voor lange termijn monitoring van grote gebieden op grote hoogte. Dit omvat milieubewaking, weermonitoring, het volgen van wilde dieren, beoordeling van natuurbranden en rampenkansen. ...
security

Beveiliging

Deze aerostat kan worden uitgerust met geavanceerde bewakingsapparatuur voor beveiligingstoepassingen. Hij kan permanente bewaking vanuit de lucht bieden voor grenscontrole, bescherming van kritieke infrastructuur en grote evenementen. ...
air-conditioner

Airconditioner

De aerostaat kan dienst doen als mobiel airconditioningsysteem, door gebruik te maken van de hoogte om koelere lucht te krijgen en deze lucht naar faciliteiten op de grond te leiden en tevens schaduw te creëren tegen de zon. ...

Varianten voor Skywalker Statio

charging-station

Oplaadstation

De Skywalker Statio energiecentrale kan dienen als een duurzaam oplaadstation voor elektrische voertuigen en apparaten, door gebruik te maken van zonne- en windenergie om milieuvriendelijke energie te leveren in afgelegen of stedelijke gebieden. ...
advertising-media

Advertentie medium

De structuur van deze energiecentrale kan worden gebruikt als een innovatief reclamemedium. De zichtbare en prominente positie maakt het een ideaal platform voor digitale billboards en promotiedisplays. ...
telecommunications

Telecommunicatie

Deze energiecentrale kan de telecommunicatie-infrastructuur ondersteunen door antennes en relaisstations te huisvesten, de connectiviteit in gebieden met weinig dekking te verbeteren en een stabiele energiebron voor communicatienetwerken te bieden. ...

Stappen van projectvoortgang

old.nebohod.com

Stap 1.1 - Project website

In 2010 ontstond het idee voor het project van een nieuwe vliegmachine met de naam "Skywalker". In de loop van de ontwikkeling van dit idee en om het project te promoten, werd begonnen met het maken van een website. Begin 2011 werd de site opengesteld voor het publiek en werd begonnen met de promotie ervan in het Russischtalige segment van het internet. Informatie over het project werd geplaatst op thematische bronnen, het project werd besproken op forums, in sociale netwerken en in Comments . Het archief met berichten die tijdens deze activiteiten op externe bronnen werden gepubliceerd, is te vinden op de pagina Forum (alleen in het Russisch). Hoewel er tijdens deze discussies geen negativiteit was over het project, werd er ook geen steun verwacht. Daarom werd geconcludeerd dat de tijd voor dit project nog niet rijp was en daarom werd het project uitgesteld. Maar de website van het project werd voortdurend onderhouden door de auteur en stopte niet met zijn werk.

prototyping

Stap 2.1 - Beginnen met prototypen

In 2013 werd begonnen met het maken van een klein prototype van het Skywalker project. De eerste stap in deze inspanning was de vervaardiging van een van de knooppunten van de structuur in metaal - een kleine warmtemotor. Dit knooppunt is een belangrijk onderdeel van het energiesysteem van dit ontwerp. En dit knooppunt werd eerst gemaakt als een werkstuk dat voor 90% voltooid was en verdere verfijning vereiste. Maar omdat het Skywalker-project toen niet de nodige financiering kreeg en werd uitgesteld, werd ook dit unit niet voltooid. Na het verfijnen van deze unit, tot volledige gereedheid, moeten er nog testen worden uitgevoerd om de werkeigenschappen te verifiëren.

Hierna volgen de tekeningen van dit unit (maar dit is slechts een tussentijdse en onvolledige versie, om de knowhow te behouden):

eshar.cc

Stap 3.1 - Oprichting bedrijf

In 2023 is besloten om een moederbedrijf op te richten - Eshar Creative Company , waarvoor het Skywalker project een dochteronderneming zal zijn. De oprichter van het project heeft verschillende andere uitstekende innovatieve projecten, maar ze zijn in andere industrieën, dus deze projecten zijn niet helemaal geschikt binnen het kader van één project Skywalker. Daarnaast is het bedrijf van plan om investeringen aan te trekken voor de realisatie van al deze projecten, namelijk de uitgifte van crypto-aandelen. Zo is het de bedoeling om in de eerste investeringsronde crypto-aandelen van het bedrijf uit te geven voor een bedrag van 1 miljard euro, waarvan 49% van de crypto-aandelen beschikbaar zal zijn voor verkoop. Maar vóór de eerste investeringsronde is er een voorbereidende investeringsronde gepland in de vorm van een uitgifte van crypto-aandelen van het bedrijf voor een bedrag van 1 miljoen euro, waarvan 49% van de crypto-aandelen beschikbaar zal zijn voor verkoop.